SmartCivil.Net là phần mềm quản lý quá trình vận hành, duy tu bảo dưỡng giúp người sử dụng quản lý các thông tin công trình sau khi bàn giao.

KẾT NỐI MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH BIM
 • Theo dõi, kiểm soát các thông tin dự án từcông tác thiết kế;
 • Phát hiện các xung đột trong quá trình thiết kế;
 • Tích hợp thông tin các bên liên quan vào một mô hình duy nhất ,

tạo sự liên kết giữa các chủ thể, tối ưu hóa các yêu cầu:  thiết kế,

thi công, duy tu bảo dưỡng.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Thông tin công trình đưa vào bàn giao sử dụng
 • Tên công trình, mã công trình, tổng mức đầu tư, thời gian đưa vào sử dụng,…
 • Thông tin công trình có thể nhập trực tiếp Input từ file excel, Mô hình thông tin công trinh (BIM)                                                                                                                 
1
Tổ chức thông tin hạng mục, trang thiết bị theo công trình
 • Các hạng mục, thiết bị được tổ chức theo cấu trúc giúp người dùng dễ theo dõi, kiểm soát.
 • Chức năng tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm nhất hạng mục, thiết bị
 • Chi tiết thông tin thiết bị theo từng hạng mục.
2
QUẢN LÝ QUY TRÌNH VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG
Nhóm các thông tin quy trình bảo trì theo công trình được duyệt
 • Thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình
 • Đối tượng, phương pháp, tần suất kiểm tra
 • Nội dung, chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình
 • Quy định về thời điểm và các chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình
 • Quy định về thời gian sử dụng công trình...
Quản lý luồng công việc theo quy trình được tạo sẵn, giúp các cá nhân, bộ phận làm việc gắn  kết tăng năng suất hiệu quả công việc. ​​​​​​​
3
Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng

Căn cứ theo quy trình bảo trì đã được duyệt, kế hoạch bảo trì bao gồm các nội dung

 • Tên công việc thực hiện
 • Thời gian thực hiện
 • Phương thức thực hiện
 • Chi phí thực hiện
4
Cảnh báo lịch bảo trì theo kế hoạch được phê duyệt

Hệ thống sẽ tự động gửi Email, SMS nhắc nhở về hạng mục công việc cần thực hiện duy tu bảo dưỡng

5
Lập, phê duyệt dự toán duy tu bảo dưỡng
 • Chương trình cho phép lập dự toán theo nhiều cách khác nhau :
  • Theo khối lượng và đơn giá
  • Theo định mức tỉ lệ phần trăm
 • Tự động tổng hợp tổng chi phí, tổng giá trị các nguồn vốn
 • Hỗ trợ Import dự toán theo đơn giá tổng hợp từ file excel                                                                                                                                                
6
Quản lý Quản lý tình hình thực hiện duy tu bảo dưỡng
 • Module quản lý hợp đồng và tình hình thực hiện hợp đồng cho phép người sử dụng quản lý chặt chẽ từng hợp đồng với đơn vị tổ chức thi công thông qua các thông tin chi tiết của hợp đồng, thông tin tạm ứng, thực hiện và thanh toán.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu với phần danh mục công việc theo kế hoạch duy tu bảo dưỡng giúp người dùng theo dõi được tiến độ thực hiện theo kế hoạch và theo thực tế
7
Quản lý hồ sơ tài liệu công tác vận hành duy tu bảo dưỡng
 • Hồ sơ hoàn công công trình (hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng);
 • Sổ theo dõi quá trình vận hành hoặc sử dụng của công trình;
 • Quy trình bảo trì công trình xây dựng;
 • Hồ sơ, tài liệu kiểm tra định kỳ công trình hoặc bộ phận, hạng mục công trình trong thời gian khai thác sử dụng công trình;
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình.
8
Tổng hợp báo cáo

Phần mềm hỗ trợ nhiều dạng báo cáo truy vấn nhanh số liệu, và các báo cáo tổng hợp phân tích số liệu theo nhiều chiều.

 • Báo cáo chi phí duy tu bảo dưỡng;
 • Báo cáo tổng hợp vật tư thiết bị ;
 • Báo cáo tổng hợp kế hoạch du tu bảo dưỡng;
 • Báo cáo tổng hợp thực hiện duy tu bảo dưỡng                  
9
Tài liệu đính kèm