Thiết kế view 3d hệ thống

Chỉ với 10,000₫/M2
 • Phổi cảnh toàn bộ căn nhà
 • Phối cảnh video toàn bộ căn nhà
 • Phối cảnh cửa nhà
 • Giám sát quá trình xây dựng móng, trần
 • Giảm 10% khi đăng ký trong tháng
Liên hệ chúng tôi

Thiết kế điện, nước

Chỉ với 15,000₫/M2
 • Thiết kế toàn bộ dường điền trong nhà
 • Chỉnh sửa thiết kế tới hoàn thiện
 • Phối cảnh đường dây điện
 • Hướng dẫn trước khi lắp đặt
 • Giảm 10% khi đăng ký trong tháng
Liên hệ chúng tôi

Thiết kết cấu

Chỉ với 20,000₫/M2
 • Hoàn thiện kết cấu theo bản vẽ
 • Chi tiết kết cấu từng cấu kiện
 • Phối cảnh cấu kiện
 • Giám sát quá trình xây dựng móng, trần
 • Giảm 10% khi đăng ký trong tháng
Liên hệ chúng tôi

Thiết kế cảnh quan

Chỉ với 25,000₫/M2
 • Thiết toàn bộ căn nhà
 • Đảm bảo thay đổi nhà theo ý thích
 • Phối cảnh căn nhà
 • Giám sát quá trình xây dựng móng, trần
 • Giảm 10% khi đăng ký trong tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (Professional 2)

Chỉ với 650,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Tất cả chức năng được thiết kế sẵn trên phần mềm PMS
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 200G
 • Giảm 5% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (Professional 1)

Chỉ với 550,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Phân quyền, công việc, quản lý thi công, quản lý hợp đồng
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 100G
 • Giảm 10% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (Basic 2)

Chỉ với 450,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Phân quyền, công việc, quản lý thi công, quản lý hợp đồng
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 20G
 • Giảm 10% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (Basic)

Chỉ với 300,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Phân quyền, công việc, quản lý thi công, quản lý hợp đồng
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 10G
 • Giảm 10% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (Cao Cấp)

Chỉ với 3,500,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 100GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 5
 • Subdomain : Unlimited 
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Tất cả chức năng được thiết kế sẵn trên phần mềm PMS và Tùy chỉnh theo yêu cầu
 • Không giới hạn dự án
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 5000G
 • Giảm 10% khi đăng ký 18 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (enterprise 3)

Chỉ với 2,500,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 50GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 3
 • Subdomain : Unlimited 
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Tất cả chức năng được thiết kế sẵn trên phần mềm PMS và Tùy chỉnh <= 8 giao diện
 • Không giới hạn dự án
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 2000G
 • Giảm 3% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (enterprise 2)

Chỉ với 1,500,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 20GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Tất cả chức năng được thiết kế sẵn trên phần mềm PMS và Tùy chỉnh <=5 giao diện
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 1000G
 • Giảm 5% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi

Phân cứng + phần mềm PMS (enterprise 1)

Chỉ với 1,000,000₫/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • MSSQL 2014 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Phần mềm PMS 2.0 : Tất cả chức năng được thiết kế sẵn trên phần mềm PMS và Tùy chỉnh <=2 giao diện
 • Phần mềm PMS lưu trữ dữ liệu 500G
 • Giảm 3% khi đăng ký 12 tháng
Liên hệ chúng tôi
Giảm 14%
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

200,000₫/Tháng 230,000₫/Tháng

Giảm 20%
Phần mềm học và tổ chức thi STUDYUP

Phần mềm học và tổ chức thi STUDYUP

200,000₫/Tháng 250,000₫/Tháng

Giảm 17%
Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức

Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức

1,000,000₫/Tháng 1,200,000₫/Tháng

Giảm 25%
Basic - Phần mềm quản lý dự án xây dựng PMS

Basic - Phần mềm quản lý dự án xây dựng PMS

1,500,000₫/Tháng 2,000,000₫/Tháng

Giảm 8%
Mã nguồn tuyển dụng việc làm

Mã nguồn tuyển dụng việc làm

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 11%
code PHP quản lý tài liệu số hóa chất lượng

code PHP quản lý tài liệu số hóa chất lượng

500,000₫/Tháng 560,000₫/Tháng

Giảm 8%
website Ultimate Video Player v6.0 - web phim

website Ultimate Video Player v6.0 - web phim

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 8%
Mã nguồn website Coupons CMS bán sản phẩm

Mã nguồn website Coupons CMS bán sản phẩm

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 15%
Mã nguồn Công cụ rút ngắn URL cao cấp v5.4.3 short link
Giảm 8%
Hệ thống Multi-Company CRM code Laravel

Hệ thống Multi-Company CRM code Laravel

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 43%
Trình quản lý tệp v3.4.8 - lưu trữ và chia sẻ tệp
Giảm 60%
Mã nguồn tuyển dụng công việc giống việc làm 24h code php
Giảm 8%
phần mềm hỗ trợ seo website hiệu quả

phần mềm hỗ trợ seo website hiệu quả

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 24%
Phần mềm Project Management and CRM - php

Phần mềm Project Management and CRM - php

500,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 13%
Source code - mã nguồn bán hàng POS chất lượng, dành cho shop
Giảm 10%
source code - mã nguồn phần mềm tin tức newsp

source code - mã nguồn phần mềm tin tức newsp

950,000₫/Tháng 1,050,000₫/Tháng

Giảm 10%
Mã nguồn uHotelBooking chuyên quản lý khách sạn

Mã nguồn uHotelBooking chuyên quản lý khách sạn

450,000₫/Tháng 500,000₫/Tháng

Giảm 10%
Mã nguồn Panda Resort 7 – CMS for Single Hotel – Booking System
Giảm 9%
Mã nguồn chỉnh sửa video trực tuyến

Mã nguồn chỉnh sửa video trực tuyến

550,000₫/Tháng 600,000₫/Tháng

Giảm 6%
Mã nguồn livestream trực tuyến Music Streaming Engine

Mã nguồn livestream trực tuyến Music Streaming Engine

800,000₫/Tháng 850,000₫/Tháng

Giảm 8%
Mã nguồn eOffice CRM - (Accounts, HRM, Inventory, Sales)

Mã nguồn eOffice CRM - (Accounts, HRM, Inventory, Sales)

1,300,000₫/Tháng 1,400,000₫/Tháng

Giảm 9%
Mã nguồn hệ thông thông tin trường học code PHP full

Mã nguồn hệ thông thông tin trường học code PHP full

1,100,000₫/Tháng 1,200,000₫/Tháng

Giảm 8%
Mã nguồn quản lý khách sạn cực hay

Mã nguồn quản lý khách sạn cực hay

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 8%
Mã nguồn ChatOne - code PHP mạng xã hội

Mã nguồn ChatOne - code PHP mạng xã hội

600,000₫/Tháng 650,000₫/Tháng

Giảm 15%
Mã nguồn phần mềm quản lý trường học online

Mã nguồn phần mềm quản lý trường học online

300,000₫/Tháng 350,000₫/Tháng

Giảm 14%
Mã nguồn mạng xã hội code PHP - giống như facebook

Mã nguồn mạng xã hội code PHP - giống như facebook

1,550,000₫/Tháng 1,800,000₫/Tháng

Giảm 5%
Code phần mềm Email Marketing Web Application

Code phần mềm Email Marketing Web Application

1,000,000₫/Tháng 1,050,000₫/Tháng

Giảm 10%
Mã nguồn phần mềm LiveSmart Video Chat trực tuyến

Mã nguồn phần mềm LiveSmart Video Chat trực tuyến

900,000₫/Tháng 1,000,000₫/Tháng

Giảm 6%
Credit Co-Operative ERP v1.0

Credit Co-Operative ERP v1.0

800,000₫/Tháng 850,000₫/Tháng

Giảm 18%
EasyAds v1.6.1 – Classified Ads Script – nulled

EasyAds v1.6.1 – Classified Ads Script – nulled

700,000₫/Tháng 850,000₫/Tháng

Giảm 24%
ProMS v1.3.1 – Premium Project Management System

ProMS v1.3.1 – Premium Project Management System

50,000₫/Tháng 65,000₫/Tháng

Giảm 6%
Trình phát video cuối cùng v6.0

Trình phát video cuối cùng v6.0

800,000₫/Tháng 850,000₫/Tháng

Giảm 23%
Điểm bán hàng v3.1 - POS nhiều cửa hàng

Điểm bán hàng v3.1 - POS nhiều cửa hàng

700,000₫/Tháng 900,000₫/Tháng

Giảm 17%
Neoflex v1.2 - Cổng thông tin đăng ký phim Cms

Neoflex v1.2 - Cổng thông tin đăng ký phim Cms

500,000₫/Tháng 600,000₫/Tháng

Giảm 38%
Code phần mềm quản lý khách sạn - Full Hotel Management
Giảm 7%
Sendroid Ultimate v1.8.1 – SMS, WhatsApp & Voice Messaging Script
Giảm 17%
Ora School Suite v5.0 – Ultimate school management system
Giảm 34%
Bulk Whatsapp Sender

Bulk Whatsapp Sender

200,000₫/Tháng 300,000₫/Tháng

Giảm 15%
Dropdown Sidebar Menu – Responsive Bootstrap Navigation

Dropdown Sidebar Menu – Responsive Bootstrap Navigation

300,000₫/Tháng 350,000₫/Tháng

0
SAM Shop back to top