LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PMS 2.0

 • ledinhhai030494@gmail.com
 • Tin tức
 • 22/09/2021 20:38

Chia sẻ ngay

Phần mềm quản lý dự án xây dựng PMS 2.0  là phần mềm nghiệm thu và quản lý chất lượng duy nhất được viết trên Code độc lập, giúp người dùng làm hồ sơ hoàn công QLCL, quyết toán nhanh, xuất biên bản word, nhật ký, tiến độ, thanh toán theo TT11/2019/NĐ-CP.

PHẦN MỀM quản lý dự án xây dựng pms

 1. -  Thực hiện đo bóc lại khối lượng với đa dạng cách thực hiện
 2. -  Quản lý công việc từng nhân sự.
 3. - Quản lý thông tin công trường
 4. -  Chia khối lượng thanh toán thành nhiều lần nghiệm thu để phù hợp với thực tế
 5. -  Điều chỉnh ngày giờ để phù hợp với thời gian trong hợp đồng
 6. -  Biểu mẫu đa dạng và có thể chỉnh sửa theo mẫu của Chủ Đầu tư
 7. -  Nhật ký được xuất tự động và đồng bộ với biên bản nghiệm thu
 8. -  Xuất tiến độ thi công đầy đủ biểu đồ ngang, đứng, vật liệu, nhân công, máy thi công
 9. -  Xuất biên bản nghiệm thu tự động theo công tác nghiệm thu
 10. -  Xuất biên bản nghiệm thu xây dựng và tự tìm các biên bản tương ứng với công tác thi công
 11. -  Xuất bảng phụ lục khối lượng nghiệm thu theo đúng công tác (kể cả với công tác gộp, tách).
 12. - Gộp nhiều công tác nghiệm thu vào cùng 1 biên bản với nhiều lựa chọn xuất.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

1. Sản phẩm PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PMS luôn luôn được nâng cấp liên tục để hỗ trợ tối đa cho người dùng.
2. Các nội dung thắc mắc sẽ được hướng dẫn bằng video gửi lại cho khách hàng (hiện tại đã có gần 200 video đã hỗ trợ đến khách hàng).
3. Chất lượng sản phẩm 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PMS luôn được nâng cấp tối ưu nhất.
4. Làm việc uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng.

0
SAM Shop back to top