• ledinhhai030494@gmail.com

Từ khóa: Quyền riêng tư, quyền riêng tư của trẻ em, bảo vệ quyền riêng tư.

Xem thêm
  • ledinhhai030494@gmail.com

NGHỊ ĐỊNH 06/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xem thêm
  • ledinhhai030494@gmail.com

1. Sản phẩm PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PMS luôn luôn được nâng cấp liên tục để hỗ trợ tối đa cho người dùng. 2. Các nội dung thắc mắc sẽ được hướng dẫn bằng video gửi lại cho khách hàng (hiện tại đã có gần 200 video đã hỗ trợ đến khách hàng).

Xem thêm
  • ledinhhai030494@gmail.com

THÔNG TƯ 72/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH MẪU DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm như sau:

Xem thêm
  • ledinhhai030494@gmail.com

NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021. Nghị định quy định nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Xem thêm
0
SAM Shop back to top